Vì Fees Paypal cao (3.4% + 0.3$) nên Diễn đàn sẽ không để Nút quyên góp tự động như trước, nếu bạn dùng $ Paypal để ủng hộ diễn đàn bạn hãy sent trực tiếp qua các địa chỉ Paypal sau của Diễn đàn :

acuzi9999@gmail.com
Cách gửi tiền Paypal không tốn Fees ở Paypal : t415-topic#1096

Chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ diễn đàn

<< Trở lại trang Quyên Góp