Vì Fees AlertPay cao (20%) nên Diễn đàn sẽ không để Nút quyên góp tự động như trước, nếu bạn dùng $ AlertPay để ủng hộ diễn đàn bạn hãy sent trực tiếp qua các địa chỉ AlertPay sau của Diễn đàn :

acuzi9999@gmail.com
Cách gửi tiền AlertPay không tốn Fees : /t2285-topic#10595

Chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ diễn đàn

<< Trở lại trang Quyên Góp