Cntt-k3 Thế giới Công nghệ thông tin


1on 5/7/2012, 18:04

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

[Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngàyTổng kết trao giải Event tháng 10:
http://mmo4me.com/showthread.php?813...-vui-co-thuong
1.Website:http://myfriends-group.com/
2.Bog:http://myfriends1610.blogspot.com/
3.Facebook:www.facebook.com/MyFriends-Group
+Tên group:MyFriends Group
+Nguyễn Quốc Khánh
+yahoo:myfriends_1610@yahoo.com
+Email:bob.mfgroup@gmail.com
+mobile:0936896982
1. Tên dự án : Qlink Group(cấp tài khoản không giới hạn)
+ Load tốt vào ban đêm buổi sáng,tối
+ Khi đăng ký làm việc cấp mặc định 6 tài khoản(account),khi bạn có nhu cầu cần thêm tài khoản làm việc bạn gửi mail cho mình và ghi mã thành viên group và số lượng tài khoản cần cấp thêm
+ Trước khi làm việc cần đọc phần hướng dẫn ở website
2. Cách đăng ký :

- Đăng ký tại đây , sau khi đăng ký thành công, tài khoản làm việc sẽ được gửi về email đăng ký trong vòng 24 giờ để các bạn có thể làm việc.

3. Quy tắc làm việc

Gõ đủ các ký tự trong captcha hiện ra trên phần mềm
Khi làm việc gõ không cần phân biệt chữ Hoa,chữ thường
Được phép gõ sai 20%


Thời gian để xử lý 1 captcha tối đa là 15 giây
Tài khoản nào không làm việc 2 tuần liền sẽ bị thu hồi không báo trước

4. Giá cho 1000 captcha đúng(theo giờ Việt Nam)

Hour 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00
Rate 0.60$ 0.55$ 0.55$ 0.55$ 0.55$ 0.60$ 0.60$ 0.60$ 0.60$ 0.55$ 0.70$ 0.75$
Hour 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
Rate 0.85$ 1.10$ 1.15$ 1.20$ 1.20$ 1.10$ 1.00$ 0.65$ 0.65$ 0.60$ 0.60$

5 . Thanh toán

- Điều kiện nhận lương :
+1 tài khoản/1 tuần làm việc phải đạt tối thiểu 800 captcha đúng,tài khoản nào không đạt sẽ không được thanh toán và hủy kết quả ở tuần đó(luật qlink). Kiểm tra số lượng captcha gõ được bằng cách đăng nhập tài khoản làm việc tại đây
+1 Tuần làm việc của qlinkgroup bắt đầu vào 11 trưa thư 6 tuần này và kết thúc vào 11h trưa thứ 6 tuần sau

Hệ số lương :
19.000 VND (0.92 LR) / 1 USD 1 tuần làm dưới 10 USD
19.500 VND (0.94 LR) / 1 USD 1 tuần làm trên 10 USD
Chủ nhật hàng tuần gửi sao kê thanh toán
Phát lương vào thứ 2 hàng tuần1.Tên dự án : Megatypers(cấp tài khoản không giới hạn)
+Ưu điểm:load hình tốt 24/24 hiện tại là dự án tốt
+ Khi đăng ký làm việc cấp mặc định 5 tài khoản(ac)làm việc,khi bạn có nhu cầu cấp thêm tài khoản bạn gửi mail cho mình và ghi mã thành viên group,số lượng tài khoản cần cấp thêm
+ Trước khi làm việc cần đọc phần hướng dẫn ở website

2. Cách đăng ký :

- Đăng ký tại đây , sau khi đăng ký thành công, tài khoản làm việc sẽ được gửi về email đăng ký trong vòng 24 giờ để các bạn có thể làm việc.

3. Quy tắc làm việc

Gõ đủ các ký tự trong captcha hiện ra trên phần mềm
Khi làm việc gõ không cần phân biệt chữ Hoa,chữ thường
Được phép gõ sai 10%


Thời gian để xử lý 1 captcha tối đa là 15 giây
Tài khoản nào không làm việc trong 2 tuần liền sẽ bị thu hồi không báo trước

4. Giá cho 1000 captcha đúng(theo giờ Việt Nam)


Hour 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00
Rate 0.80$ 0.75$ 0.75$ 0.75$ 0.75$ 0.75$ 0.75$ 0.75$ 0.75$ 0.75$ 0.90$ 0.95$
Hour 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
Rate 0100$ 1.15$ 1.15$ 1.20$ 1.25$ 1.05$ 1.05$ 1.05$ 1.05$ 0.80$ 0.80$

5 . Thanh toán

- Điều kiện nhận lương :
+1 tài khoản/1 tuần làm việc phải đạt tối thiểu 3$ mới được thanh toán tài khoản nào không đạt 3$ trong tuần sẽ cộng dồn sang tuần kế tiếp
+ Tài khoản bị baned dưới 3$ không được thanh toán
+ Để xem số $ làm được và lịch sử thanh toán truy cập vào web:http://megatypers.com/ kick vào chữ profile and payments.

+1 Tuần làm việc của megatypers bắt đầu vào 11 trưa thư 2 tuần này và kết thúc vào 11h trưa thứ 2 tuần sau
+ Mình phát lương dựa vào history payment

Hệ số lương :
19.000 VND(0.92 LR)/ 1 USD 1 tuần làm dưới 10 USD
19.500 VND(0.94 LR)/ 1 USD 1 tuần làm trên 10 USD
Phát lương vào ngày thứ 2 hàng tuần1. Tên dự án : Captchatypers(cấp tài khoản không giới hạn) tạm dừng hoặt động dự án catchatypes đây không phải dự án tốt


1. Tên dự án : Pixprofit +Load tốt vào ban đêm,buổi tối ban ngày load tương đối tốt
+ Khi đăng ký làm việc cấp mặc định 7 tài khoản(ac)làm việc,khi bạn có nhu cầu cấp thêm tài khoản bạn gửi mail cho mình và ghi mã thành viên group,số lượng tài khoản cần cấp
+ Dự án này chỉ tuyển thành viên đã từng hợp tác vời MyFriends Group từ 2 tháng trở lên.Chỉ tuyển thanh viên làm việc ở các dự án khác của group 1 tháng làm tối thiểu >40$

+ Trước khi làm việc cần đọc phần hướng dẫn ở website

2. Cách đăng ký :

- Đăng ký tại đây , sau khi đăng ký thành công, tài khoản làm việc sẽ được gửi về email đăng ký trong vòng 24 giờ để các bạn có thể làm việc.

3. Quy tắc làm việc
+ Đây là 1 dự án khó chỉ phù hợp cho những bạn làm việc cẩn thẩn và có speed từ 20 trở lên.

Gõ đủ các ký tự trong captcha hiện ra trên phần mềm
Khi làm việc gõ phân biệt chữ Hoa và thường gõ đủ các ký tự đặc biệt


Thời gian để xử lý 1 captcha tối đa là 30 giây
Khi gặp các hình ảnh có hình *** mèo các bạn chọn hình con mèo hết(lưu ý cái này cần chọn chính xác)
Tài khoản nào không làm việc trong 2 tuần liền sẽ bị thu hồi không báo trước

4. Giá cho 1000 captcha đúng(Giá cho 1000 hình ảnh đúng tính theo pri)

user variable $0.55-$1.0
0 priority workers get $1 per 1000 images
1 priority workers get $0.95 per 1000 images
2 priority workers get $0.9 per 1000 images
3 priority workers get $0.85 per 1000 images
4 priority workers get $0.8 per 1000 images
5 priority workers get $0.75 per 1000 images
6 priority workers get $0.7 per 1000 images
7 priority workers get $0.65 per 1000 images
8 priority workers get $0.6 per 1000 images
9 priority workers get $0.55 per 1000 images
5 . Thanh toán

- Điều kiện nhận lương :
+ 1 Tài khoản bị baned(khóa vĩnh viễn) sẽ bị trừ 3$
+Tổng tài khoản được cấp/1 tuần phải đạt tối thiểu 2$(tuần nào không đạt sẽ hủy kết quả và không thanh toán
+1 Tuần làm việc của pix bắt đầu vào ngày thứ 7 và kết thúc vào ngày thứ 6

Hệ số lương :
19.000 VND (0.92 LR) / 1 USD 1 tuần làm dưới 10 USD
19.500 VND (0.94 LR) / 1 USD 1 tuần làm trên 10USD
Chủ nhật hàng tuần gửi sao kê thanh toán
Thứ 2 hàng tuần trả lương

Được sửa bởi myfriends ngày 31/10/2012, 18:21; sửa lần 14.

Message reputation : 100% (2 votes)

2on 7/7/2012, 12:50

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


Các bạn vào đây ủng hộ mình nhé thank qlink giờ load rất tôt

3on 7/7/2012, 12:58

tieuhoathuong
Hạ Sĩ
tieuhoathuong
Hạ Sĩ

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


Bạn không trình bày bài viết mình đọc nhức cả mắt cũng chưa hiểu gì về capcha này lắm lắm emo

4on 9/7/2012, 07:53

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


tieuhoathuong đã viết:Bạn không trình bày bài viết mình đọc nhức cả mắt cũng chưa hiểu gì về capcha này lắm lắm emo
Sory vì sự bất tiện này nếu bạn muốn làm có thể pm mình để được hương dẫn chi tiêt.có thay đổi về trả lương qlink night các bạn đọc ở tốp pic nhé

5on 10/7/2012, 15:36

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


Mọi người vào đây ủng hộ mình nào

6on 14/7/2012, 11:26

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


Mọi người vào ủng hộ nhé

7on 17/7/2012, 07:20

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


hello ngày mới

8on 21/7/2012, 07:03

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


hello ngày mới!

9on 23/7/2012, 07:11

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


Hello ngày mới.Chúc các bạn có một tuần làm việc mới hiệu quả

10on 27/7/2012, 07:46

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


Heluu ngày mới.lên nào cho cuối tuần hoành tráng

11on 31/7/2012, 06:57

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


heloo ngày mới

12on 3/8/2012, 07:28

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


group chúng ta đã xuất hiện một siêu pro peed 39

13on 7/8/2012, 07:19

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


heluuu ngày mới

14on 11/8/2012, 07:26

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


heluu ngay moi

15on 14/8/2012, 09:53

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


Hi ^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^
myfriends1610.blogspot.com

16on 16/8/2012, 15:22

drbaoquoc86
Trung Sĩ
drbaoquoc86
Trung Sĩ

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


id: baoquoc86

17on 18/8/2012, 06:41

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


drbaoquoc86 đã viết:id: baoquoc86
bạn pm mình để nhận id.

18on 23/8/2012, 06:33

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


helo ngày mới!

19on 28/8/2012, 21:35

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


Heluu muto ^^.^^

20on 7/9/2012, 07:09

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


Hello ngày mới

21on 20/9/2012, 03:38

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


helo ngay moi

22on 25/9/2012, 08:38

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


Helo ngày mới

23on 8/10/2012, 07:28

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


hêlo ngày mới

24on 28/10/2012, 19:50

myfriends
Sắp thăng chức
myfriends
Sắp thăng chức

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


Tôi chủ nhật vui vẻ ^^.^^

25

Sponsored content

Re: [Tuyển Ref] tuyển mem làm dự án qlinkgroup trả lương hàng ngày


« Xem bài viết trước | Xem bài viết kế tiếp »<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.adamazer.com/" title="">amazon banners</a></div>

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Sosblog.com

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang