Cntt-k3 Thế giới Công nghệ thông tin


1on 21/2/2011, 07:19

HuongLy
Đại Úy
HuongLy
Đại Úy

Điều khoản của NeoBux - Terms of Service (T.O.S)(Phiên bản tiếng Việt được dịch ra từ Google)

Các Điều khoản Dịch vụ áp dụng đối với bạn là thành viên, là một người sử dụng hoặc nhà quảng cáo tại NeoBux.
Sau khi đăng kí tại NeoBux, bạn đã xác nhận bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản Dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, bạn không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. DIỄN ĐÀN, CHAT VÀ TỔNG HÀNH VI SỬ DỤNG
1.1. Bạn có thể truy cập để đọc các diễn đàn, trừ khu vực tư nhân.
1.2. Khi đăng ký và đăng nhập, bạn có thể đăng chủ đề mới và trả lời cuộc thăm dò bầu cử hoặc trong những người trước đây đã tạo ra trong Diễn đàn và bạn sẽ có thể truy cập vào Chat.
1.3. Bạn phải tôn trọng người dùng khác trong tất cả các khu vực dưới hình phạt của bị cấm họ nếu bạn không.
1.4. Bạn có quyền thể hiện chính mình mà không xúc phạm người khác.
1.5. Tất cả các loại công khai, cố gắng để có được giới thiệu, cung cấp tiền / trao đổi / yêu cầu và cung cấp hoặc yêu cầu của các dịch vụ đều bị cấm trong diễn đàn viết / chủ đề và trong Chat. Gửi thư rác Diễn đàn và Chat với bài viết vô nghĩa / tin nhắn, các chủ đề nhân bản, nội dung bất hợp pháp, chia sẻ địa chỉ email, các liên kết trang web xã hội và thẻ căn cước các tin nhắn cũng bị cấm.
1.6. Bất kỳ lời buộc tội mà không có bằng chứng, mối đe dọa, đe dọa hay không tôn trọng đối với NeoBux và / hoặc nhân viên NeoBux / trợ lý, ở đây hay ở nơi khác sẽ được xem là thiếu tôn trọng và có thể dẫn đến việc loại bỏ các đặc quyền của việc sử dụng Diễn đàn và Chat cũng như đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của bạn, tạm thời đình chỉ tư cách thành viên hoặc bất kỳ lợi ích khác.
1.7. Đăng chủ đề hoặc tin nhắn trực tiếp hoặc gián tiếp có thể gây phương hại đến NeoBux,, người sử dụng các nhà tài trợ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ sẽ được coi là một hành vi phạm tội và bị nghiêm cấm.
1.8. Bạn cần phải xem ít nhất 30 quảng cáo trước khi bạn có thể sử dụng diễn đàn và Chat.

2. SỬ DỤNG TÀI KHOẢN
2.1. Khi mật khẩu của bạn phải được giữ bí mật từ những người khác, chúng tôi lưu nó trong một định dạng không thể đảo ngược. Trong trường hợp không chắc của ai đó hack vào tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Khi bạn yêu cầu mật khẩu của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một cái mới để email của bạn.
2.2. Bạn chỉ có thể có một tài khoản. Mọi cố gắng tạo ra nhiều hơn một tài khoản sẽ dẫn đến việc chấm dứt tất cả chúng. Điều này cũng áp dụng đối với AlertPay của bạn / tài khoản PayPal NETELLER / mà phải là duy nhất và không được chia sẻ với người dùng khác.
2.3. Bạn chỉ có thể xem các quảng cáo bằng cách sử dụng một địa chỉ IP trong khoảng thời gian 24 giờ. Mặt khác, bạn có thể sử dụng nhiều địa chỉ IP để đăng nhập. Mọi cố gắng làm khác có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn. Đăng nhập từ proxy hoặc chia sẻ các môi trường mạng (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn các trường học, LAN nhà, tiệm cà phê, vv) là không được phép.
2.4. địa chỉ email của bạn sẽ không được hiển thị, cho hoặc bán.
2.5. Tài khoản không được chuyển nhượng.
2.6. NeoBux sẽ không sửa đổi thông tin tài khoản người sử dụng dựa vào người sử dụng yêu cầu.
2.7. Người dùng sử dụng thông tin sai sự thật khi đăng ký hoặc thay đổi các thiết lập cá nhân của họ sẽ có tài khoản của họ bị đình chỉ.
2.8. Chỉ có một tài khoản trên mỗi máy tính được cho phép xem các quảng cáo. Nếu có nhiều hơn một tài khoản trong một quảng cáo máy tính xem duy nhất, tất cả những tài khoản sẽ bị treo vĩnh viễn.
2.9. Bạn chỉ có thể sử dụng tối đa là 3 máy vi tính riêng biệt trong một khoảng thời gian 10 ngày để xem quảng cáo. Mọi cố gắng sử dụng nhiều hơn là trong khoảng thời gian quy định sẽ gây ra một hệ thống treo tài khoản.
2.10. Bạn phải không tự động chuyển hướng bất kỳ trang nào để NeoBux hoặc bao gồm các trang web NeoBux bên trong bất kỳ trang web khác có thể nhìn thấy hay không.
2.11. Mọi cố gắng bằng tay hoặc tự động tải lại / xem các trang mạnh mẽ sẽ dẫn đến việc đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của bạn.

3. GIỚI THIỆU
3.1. Bạn có thể tham khảo nhiều người như bạn muốn.
3.2. Mỗi một trong những giới thiệu của bạn, như người sử dụng, phải có một địa chỉ email duy nhất.
3.3. Bạn không phải gửi email không mong muốn hay bất cứ lực lượng trong bất kỳ cách nào khác để trở thành giới thiệu của bạn. Bạn cũng không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ mà cố gắng bán cho bạn giới thiệu. Chúng tôi sẽ xác minh sự cố như vậy và họ sẽ dẫn đến chấm dứt tài khoản.
3.4. giới thiệu thuê có một chính sách hoàn trả. Nếu, trong vòng 14 ngày kể từ ngày một trong những giới thiệu của bạn thuê không nhấp vào bất kỳ quảng cáo, bạn sẽ tự động được giới thiệu của bạn không có trao đổi với phí bổ sung và cho thời gian không giới hạn. Trao đổi chính sách này chỉ dành cho giới thiệu thuê và họ sẽ chỉ được thay thế khi những người mới có sẵn. giới thiệu thuê được phân phối dựa trên một nguyên tắc hoạt động nhưng chúng tôi không thể dự đoán hoặc bảo đảm họ sẽ hành xử như thế nào sau đó. Để giới thiệu hết hạn sẽ có một khoản phí nhỏ từ $ 0.02 đến $ 0,05 tùy thuộc vào gói thành viên hiện tại / của bạn.
3.5. Bạn chỉ kiếm được từ các giới thiệu trực tiếp được gọi là họ giới thiệu trực tiếp của bạn hoặc cho thuê.
3.6. Bạn chỉ có thể thuê giới thiệu khi nào và trong giới hạn của các thành viên hiện tại của bạn và / hoặc vàng Pack. Có giới thiệu nhiều hơn số tiền được cho phép sẽ gây ra Chấm dứt hoạt của các khoản thu nhập từ tất cả các giới thiệu.
3.7. Các nhấp chuột bạn kiếm được từ các giới thiệu trực tiếp liên quan đến số lần nhấp chuột bạn thực hiện.
Nếu bạn nhấp vào ít nhất 4 quảng cáo là một thành viên Standard Pioneer / hoặc bạn bấm vào ít nhất 9 quảng cáo là một thành viên vàng, bạn sẽ nhận được tất cả các nhấp chuột được thực hiện từ các giới thiệu của bạn.
Nếu bạn click bên dưới đó, tối đa bạn sẽ nhận được chỉ là số lượng các nhấp chuột bạn đã thực hiện nhân với số lượng giới thiệu bạn có.
Các nhấp chuột được giới thiệu sẽ được tính toán dựa trên số lần nhấp chuột bạn đã thực hiện một ngày trước đó.
Những tính toán này dựa trên thời gian máy chủ mà có thể được nhìn thấy trong "Xem quảng cáo" trang.
3.8. Một giới thiệu sẽ không bao giờ có thể sửa đổi các thành viên giới thiệu ông / bà.
3.9. Số tiền giới thiệu trực tiếp được giới hạn dựa trên các thành viên của người giới thiệu / gói và thời gian thành viên. Những người sử dụng có thể thấy giới hạn trong danh sách giới thiệu trực tiếp trang.
3.10. Người dùng chỉ có thể có giới thiệu trực tiếp sau khi bị một thành viên trong ít nhất 30 ngày và có ít nhất 100 lần nhấp chuột. Bất kỳ cố gắng để có được họ trước đó sẽ thất bại.

4. CHỐNG CHÍNH SÁCH cheat
4.1. Mỗi nỗ lực, bằng mọi cách, để hack vào hệ thống sẽ được lưu lại.
4.2. Đôi khi chúng tôi sẽ cảnh báo bạn, đôi khi chúng ta sẽ không. Bằng cách nào, khi bạn yêu cầu thanh toán, hệ thống giám sát của chúng tôi sẽ phân tích hành động của bạn và có những hành động riêng của mình trong trở lại. Thông thường, cố gắng để hack hệ thống sẽ dẫn đến chấm dứt tài khoản.
4.3. Chúng tôi có thể hoặc không thể thông báo rằng tài khoản của bạn đã được chấm dứt. Trong trường hợp đầu tiên, chúng tôi sẽ gửi bạn một email. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ được thông báo ngay khi bạn cố gắng sử dụng bất kỳ dịch vụ tại NeoBux.

5. THANH TOÁN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG
5.1. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện thông qua AlertPay, PayPal và NETELLER. Không có phương thức thanh toán khác có sẵn tại thời điểm này. Bạn chỉ có thể yêu cầu một số lượng không giới hạn phải trả cho các bộ xử lý thanh toán bạn đã sử dụng để làm cho hầu hết số tiền mua hàng của bạn trong tiền tệ. Số tiền tối đa mà bạn có thể yêu cầu các bộ xử lý thanh toán khác bằng với giá trị mua hàng bạn đã thực hiện thông qua chúng riêng. Trong trường hợp giá trị đa là mua hàng giữa hai hoặc nhiều bộ xử lý thanh toán bạn có thể làm cho một yêu cầu thanh toán không giới hạn cho mỗi một trong đó là một phần của mệnh.
5.2. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện ngay lập tức khi có yêu cầu hoặc trong vòng 48 giờ sau khi được yêu cầu nếu việc thanh toán các dịch vụ xử lý là xuống.
5.3. Số tiền thanh toán tối thiểu là 2,00 $ trên cashout đầu tiên. Số tiền này sẽ tăng $ 1.00 cho mỗi cashout cho đến khi nó đạt đến một số tiền cố định tối thiểu là $ 10.00. Từ số tiền thanh toán, phí có thể được khấu trừ tùy thuộc vào bộ xử lý thanh toán bạn sử dụng.
5.4. Bạn chỉ có thể yêu cầu một khoản thanh toán tại một thời điểm.
5.5. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm gửi thanh toán của bạn cho các bộ xử lý thanh toán. Bất kỳ hành động sau đó sẽ được xử lý bằng cách hỗ trợ thanh toán của bộ xử lý.
5.6. Bạn phải có một AlertPay chính xác và hiện tại hoặc địa chỉ email PayPal và / hoặc NETELLER một ID chính xác. Tất cả các khoản thanh toán sẽ đi trực tiếp đến địa chỉ email của người dùng và không thể bị hủy bỏ. Để có được gửi thanh toán bằng PayPal, hãy chắc chắn để có một tài khoản PayPal trong một đất nước có tài khoản có thể nhận tiền bằng PayPal và đăng nhập vào từ một trong những quốc gia đó.
5.7. Sau khi yêu cầu một khoản thanh toán, người dùng phải chờ đợi 4 ngày trước khi yêu cầu khác.
5.8. Người dùng phải chấp nhận các khoản thanh toán cho AlertPay của họ, PayPal hoặc NETELLER tài khoản trong 30 ngày hoặc sẽ phải thanh toán bị hủy bỏ và nó sẽ không được hoàn lại.
5.9. Bất kỳ hoàn thanh toán bất kỳ, chúng tôi gửi cho bạn sẽ bị bỏ qua và nó sẽ không được thêm vào tài khoản của bạn cũng không phải gửi lại.

6. QUẢNG CÁO
6.1. Chúng tôi chấp nhận bất kỳ loại quảng cáo ngoại trừ cho các trang mà thoát ra khỏi khung hình, có mã độc hại, chuyển hướng đến một trang khác, có người lớn hoặc nội dung bất hợp pháp, có chứa bất kỳ loại cung cấp đa cấp, bao gồm doanh số bán hàng giới thiệu và những người bao gồm đánh bạc / cá cược, nội dung cờ bạc hoặc được tổ chức bởi một công ty đánh bạc. Ngoài ra, bất kỳ quảng cáo có sử dụng tên của NeoBux cho bất kỳ dịch vụ không liên quan là không được phép.
6.2. Bạn, là người sử dụng, chỉ có thể kiếm được từ mỗi quảng cáo một lần mỗi 24 giờ.
6.3. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ quảng cáo mà chúng tôi không thấy phù hợp để hiển thị.
6.4. Không quảng cáo được xem trên điện thoại di động. Quảng cáo chỉ được nhấp vào sử dụng một con chuột và không sử dụng bất kỳ phương pháp khác. Làm như vậy có thể dẫn đến việc đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của bạn.

7. THANH TOÁN VỚI NEOBUX
7.1. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng các liên kết có sẵn tại "tài khoản của bạn". Không có phương thức thanh toán khác sẽ được chấp nhận.
7.2. Tất cả các khoản thanh toán không được hoàn lại.
7.3. Các khoản chi cho NeoBux sử dụng AlertPay được xác nhận qua email AlertPay của bạn. Bất kỳ thanh toán được thực hiện bởi một địa chỉ email AlertPay sẽ được tham chiếu cho người sử dụng mà cho rằng tài khoản hoặc, trong sự thiếu thốn của người sử dụng, thanh toán sẽ không được tham chiếu.
7.4. Các khoản chi cho NeoBux sử dụng PayPal và AlertPay chỉ được chấp nhận từ các tài khoản xác minh. Thanh toán được thực hiện bằng cách sử dụng chưa được xác minh tài khoản PayPal hay AlertPay sẽ không được chấp nhận.
7.5. Tất cả chargebacks, giao dịch đảo ngược lại được thực hiện trên các khoản thanh toán của bạn sẽ dẫn đến một sự đình chỉ tài khoản ngay lập tức.

8. TÀI KHOẢN ĐÌNH CHỈ
8.1. Chúng tôi có quyền đình chỉ tài khoản của bạn tại bất kỳ thời gian đối với bất kỳ lý do chính đáng bao gồm, nhưng không giới hạn, các thiếu tôn trọng của chúng tôi Điều khoản Dịch vụ.
8.2. Tất cả các tài khoản bị treo sẽ có tất cả các cân đối lại, tất cả các giới thiệu lấy đi và không hoàn trả sẽ được đưa ra.
8.3. Tất cả các tài khoản bị treo sẽ được lưu trữ và bạn không thể đăng ký sử dụng cùng tên người dùng hoặc địa chỉ email.
8.4. Sau 30 ngày không hoạt động, tài khoản của bạn sẽ được tạm đình chỉ và đình chỉ vĩnh viễn sau 60 ngày không hoạt động. Một người dùng không hoạt động trong 72 giờ sau khi đăng ký sẽ có tài khoản vĩnh viễn bị đình chỉ.
8.5. Chúng tôi sẽ không xoá các tài khoản của người sử dụng vì lý do nào ngay cả khi họ đang hoạt động, chấm dứt hoặc đình chỉ.

9. TRÁCH NHIỆM
9.1. NeoBux sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ sự chậm trễ hay thất bại mà không phải trực tiếp liên quan đến NeoBux và do đó ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
9.2. NeoBux có quyền thay đổi các Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào, bao gồm cả phí, cung cấp đặc biệt, lợi ích và quy tắc, trong số những người khác, và cũng có quyền hủy bỏ dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào và không có bất kỳ thông báo.
9.3. NeoBux sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ của người dùng, nhà quảng cáo hoặc quảng cáo. Điều này cũng bao gồm tất cả các nhà cung cấp, chúng tôi phụ thuộc vào.
9.4. NeoBux không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nộp thuế cho bạn vào những gì bạn nhận được từ chúng tôi. Đó là trách nhiệm của bạn để khai báo những gì bạn đã nhận và nộp thuế của nước bạn.

2on 21/2/2011, 07:25

HuongLy
Đại Úy
HuongLy
Đại Úy

Re: Điều khoản của NeoBux - Terms of Service (T.O.S)


Terms of Service

These Terms of Service apply to you as a member, being a user or advertiser at NeoBux.
As a registered user at NeoBux, you have confirmed you have read, understood and accepted the following terms and conditions of these Terms of Service. If you do not agree to any of these terms, you cannot use our services.

1. FORUM, CHAT AND GENERAL USER BEHAVIOR
1.1. You have access to reading the Forum, except for private areas.
1.2. When registered and logged in, you can post new topics or polls and answer or vote in previously created ones in the Forum and you will be able to access the Chat.
1.3. You must respect other users in all of these areas under the penalty of being banned from them if you don't.
1.4. You have the right to express yourself without offending other users.
1.5. All kinds of publicity, attempts to get referrals, money offers/exchange/requests and the offer or request of services are prohibited in Forum posts/topics and in the Chat. Spamming the Forum and Chat with nonsense posts/messages, duplicated topics, illegal content, sharing email addresses, social website links and instant messenger IDs is also prohibited.
1.6. Any accusation without proof, intimidation, threat or disrespect against NeoBux and / or NeoBux staff / assistants, here or elsewhere will be seen as disrespectful and may lead to the removal of the privilege of using the Forum and Chat as well as the permanent suspension of your account, temporary suspension of membership or any other benefits.
1.7. Posting topics or messages that may directly or indirectly be prejudicial to NeoBux, its users, sponsors or service providers will be considered an offense and are strictly prohibited.
1.8. You need to view at least 30 advertisements before you can use the Forum and the Chat.

2. USER ACCOUNT
2.1. As your password must be kept secret from others, we store it in an irreversible format. In the unlikely event of someone hacking into your account, we will not be held responsible. When you request your password, we will send you a new one to your email.
2.2. You can only have one account. Any attempt to create more than one account will lead to the termination of all of them. This also applies to your AlertPay / PayPal / NETELLER account which has to be unique and not shared with another user.
2.3. You can only view ads using one IP address within a 24 hours period. On the other hand, you can use multiple IP addresses to login. Any attempt to do otherwise may lead to the termination of your account. Logging in from proxies or shared network environments (such as, but not limited to schools, LAN houses, cybercafés, etc.) is not allowed.
2.4. Your email addresses will not be shown, given or sold.
2.5. Accounts are not transferable.
2.6. NeoBux will not modify user account information based on user request.
2.7. Users using false information when registering or changing their personal settings will have their account suspended.
2.8. Only one account per computer is allowed to view advertisements. If more than one account in a single computer view advertisements, all of those accounts will be permanently suspended.
2.9. You can only use a maximum of 3 distinct computers in a 10 days period to view advertisements. Any attempt to use more than that in that defined period will cause an account suspension.
2.10. You must not automatically redirect any page to NeoBux or include the NeoBux site inside any other site visible or not.
2.11. Any attempt to manually or automatically reload/view pages intensively will lead to the permanent suspension of your account.

3. REFERRALS
3.1. You may refer as many people as you want.
3.2. Every one of your referrals, as users, must have a unique email address.
3.3. You must not send unsolicited email or force anyone in any other way into becoming your referral. You also cannot use any service that attempts to sell you referrals. We will verify such incidents and they will result in account termination.
3.4. Rented referrals have a return policy. If, within 14 days one of your rented referrals does not click any advertisement, you will automatically get your referral exchanged with no additional charge and for unlimited times. This exchange policy is only for rented referrals and they will only be replaced when new ones are available. Rented referrals are distributed based on an activity rule but we cannot predict or assure how they will behave afterwards. Letting a referral expire will have a small fee ranging from $0.02 to $0.05 depending on your current membership/pack.
3.5. You only earn from directly referred referrals being them referred directly by you or rented.
3.6. You can only rent referrals when they are available and within the limits of your current membership and/or Golden Pack. Having more referrals than the allowed amount will result in the deactivation of the earnings from all referrals.
3.7. The clicks you earn from referrals are directly related to the clicks you make.
If you click at least 4 advertisements being a Standard / Pioneer member or you click at least 9 advertisements being a Golden member, you'll receive all clicks made from your referrals.
If you click below that, the maximum you will receive is only the amount of clicks you've made multiplied by the number of referrals you have.
The referral clicks will be calculated based on the clicks you made on the previous day.
These calculations are based on the server time which can be seen in the "View Advertisements" page.
3.8. A referral will never be able to modify the member who referred him/her.
3.9. The amount of direct referrals is limited based on the referrer's membership/packs and membership time. The users can see the limit in the direct referrals listing page.
3.10. Users can only have direct referrals after being a member for at least 30 days and having at least 100 clicks. Any attempts to get them before that will fail.

4. ANTI-CHEAT POLICY
4.1. Each attempt, in any way, to hack into the system will be logged.
4.2. Sometimes we will warn you, sometimes we will not. In either way, when you request payout, our monitoring system will analyze your actions and take its own actions in return. Normally, attempts to hack the system will result in account termination.
4.3. We may or may not inform you that your account was terminated. In the first case, we will send you an email. In either case, you will be notified as soon as you try to use any of the services at NeoBux.

5. PAYMENTS TO USERS
5.1. All payments will be made via AlertPay, PayPal and NETELLER. No other method of payment is available at this time. You can only request an unlimited amount to be paid to the payment processor you've used to make the most of your purchases in monetary amount. The maximum amount you can request to the other payment processors is equal to the value of the purchases you've made through them individually. In the event of equal most value of purchases between two or more payment processors you can make an unlimited payment request for each one that is part of the par.
5.2. All payments will be made instantly upon request or within 48 hours after being requested if the payment processor services are down.
5.3. The minimum amount paid is $2.00 on the first cashout. This amount will increase by $1.00 for each cashout until it reaches a fixed minimum amount of $10.00. From the amount paid, a fee can be deducted depending on the payment processor you use.
5.4. You can only request one payment at a time.
5.5. We are responsible only for submitting your payment to the payment processor. Any action after that is to be handled by payment processor's support.
5.6. You must have a correct and existing AlertPay or PayPal email address and / or a correct NETELLER ID. All payments will go directly to that user's email address and cannot be canceled. To have your payment sent by PayPal, be sure to have a PayPal account in a country whose accounts can receive money by PayPal and log in from one of those countries.
5.7. After requesting a payment, the user must wait 4 days before requesting another.
5.8. Users must accept the payments made to their AlertPay, PayPal or NETELLER accounts in 30 calendar days or will have the payment canceled and it will not be refunded.
5.9. Any refund of any payment we send you will be ignored and it won't be added back to your account nor sent again.

6. ADVERTISEMENTS
6.1. We accept any kind of advertisement except for pages that break out of frames, have malicious code, redirect to another page, have adult or illegal content, contain any kind of multi-level offers, contain referral sales and those that include gambling/betting, gambling content or are held by a gambling company. Also, any advertisement that uses NeoBux's name for any unrelated services is not allowed.
6.2. You, as a user, can only earn from each advertisement once each 24 hours.
6.3. We reserve the right to deny any advertisement that we do not see fit to be displayed.
6.4. Advertisements must not be viewed on mobile phones. Advertisements must only be clicked on using a mouse and not using any other methods. Doing so may lead to the permanent suspension of your account.

7. PAYMENTS TO NEOBUX
7.1. All payments are to be made using the links available at "your account". No other method of payment will be accepted.
7.2. All payments are non-refundable.
7.3. Payments made to NeoBux using AlertPay are confirmed by your AlertPay email. Any payment made by another AlertPay email address will be referenced to the user that holds that account or, in the lack of a user, the payment will not be referenced.
7.4. Payments made to NeoBux using PayPal and AlertPay are only accepted from verified accounts. Payments made using unverified PayPal or AlertPay accounts won't be accepted.
7.5. All chargebacks or reversed transactions made on your payments will lead to an immediate account suspension.

8. ACCOUNT SUSPENSION
8.1. We have the right to suspend your account at any time for any valid reason including, but not limited to, the disrespect of our Terms of Service.
8.2. All suspended accounts will have all their balances reset, all referrals taken away and no refunds will be given.
8.3. All suspended accounts will be archived and you cannot register using the same username or email addresses.
8.4. After 30 days of inactivity, your account will be temporarily suspended and permanently suspended after 60 days of inactivity. An inactive user for 72 hours after registration will have the account permanently suspended.
8.5. We won't delete user's accounts for any reason even if they are active, terminated or suspended.

9. LIABILITY
9.1. NeoBux will not be liable for any kind of delays or failures that are not directly related to NeoBux and therefore beyond our control.
9.2. NeoBux reserves the right to alter the Terms of Service at any time, including fees, special offers, benefits and rules, amongst others, and also reserves the right to cancel its services any time and without any notice.
9.3. NeoBux will not be held responsible for any of its users, advertisers or advertisements. This also includes every supplier we depend on.
9.4. NeoBux is not responsible for any tax payment for you on what you receive from us. It's your responsibility to declare what you've received and pay your country's taxes.

« Xem bài viết trước | Xem bài viết kế tiếp »<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.adamazer.com/" title="">amazon banners</a></div>

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Sosblog.com

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang