Cntt-k3 Thế giới Công nghệ thông tin


1on 18/5/2013, 11:05

managerment1mfgroup
Binh Nhì
managerment1mfgroup
Binh Nhì

{qlink-pix-mega-captchatypers-gogetsome-typeit}--{MyFriends Group}{Uy tín để tồn tại}{qlink-pix-mega-captchatypers-gogetsome-typeit}--{MyFriends Group}{Uy tín để tồn tại}1.Website:http://lamviectructuyenvn.com
+Tên group: Myfriends Group
+Nguyễn Văn Thành
+yahoo:management1.mfgroup@yahoo.com
+Email:bob.mfgroup@gmail.com
+mobile:01274794734


Dự án gõ captcha Qlink.


- website:qlinkgroup.com
- Ưu điểm
+ Load captcha tốt 20/24 giơ
+ Minpay thấp 800 captcha/1 tài khoản

2. Cách đăng ký
- Đăng ký tại đây , sau khi đăng ký thành công, tài khoản làm việc sẽ được tự động gửi về email đăng ký trong vòng 24 giờ,tài khoản gửi có thể nằm ở mục spam trong email của bạn
- Khi đăng ký làm việc cấp mặc định 4 tài khoản làm việc khi bạn có nhu cầu cần thêm tài khoản làm việc bạn gửi email về địa chỉ mail:bob.mfgroup@gmail.com theo mẫu sau
+ Yêu cầu cấp thêm tài khoản làm việc
+ Mã thành viên group
+ Họ tên đầy đủ
+ Số lượng tài khoản cần cấp thêm
3. Quy tắc làm việc
- Khi làm việc không cần gõ phân biệt chữ Hoa,chữ thường
- Không cần gõ các ký tự đặc biệt như @#$%,.)(...
- Nếu độ dài captcha lớn hơn hoặc bằng 2 cụm từ thì giữa các cụm từ là dấu cách
- Thời gian để xử lý 1 captcha tối đa là 15 giây

4.Giá cho 1000 captcha được giải quyết đúng
-Theo giờ sever lệch 11h so với giờ Việt Nam ví dụ giờ sever là 13-14 giờ Việt Nam tương ứng là 0h đến 1h

Giờ 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Giá 0.50$ 0.50$ 0.50$ 0.50$ 0.50$ 0.50$ 0.50$ 0.50$ 0.50$ 0.50$ 0.70$ 0.70$
Giờ 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00
Giá 0.70$ 0.85$ 0.80$ 0.95$ 0.95$ 0.95$ 0.85$ 0.75$ 0.65$ 0.65$ 0.65$ 0.50$

5 . Thanh toán

- Điều kiện nhận lương :
+ Để được nhận lương các bạn cần làm tối thiểu 800 captcha đúng/ 1 tài khoản /1 tuần làm việc. Thành viên không làm đủ số lượng tối thiểu 800 captcha sẽ hủy kết quả làm việc ở tuần đó và không được thanh toán
+ 1 tuần làm việc của dự án QL sẽ bắt đầu từ 11h trưa thứ 6 tuần này và kết thúc vào 11h trưa thứ 6 tuần sau
- Gửi sao kê thanh toán vào chủ nhật hàng tuần,sao kê thanh toán là hình ảnh chụp số usd bạn làm được trong tuần
- Hệ số lương :19.000VND(0.92LR)(0.92WMZ) / 1USD
- Phát lương vào thứ 2 hàng tuần,chỉ trả lương tuần không chấp nhận đăng ký nhận lương theo tháng

6. Phần mềm(soft) làm việc:làm việc trên phần mềm vina hoặc bubu ( vina cấp soft miễn phí )


Dự án gõ captcha Megatypers.1. Tên dự án : MG
- website: megatypers.com
-Ưu điểm:
+ Load captcha tốt 20/24 giờ
+ Hiện tại đây là dự án captcha tốt
2. Cách đăng ký
- Đăng ký tại đây , sau khi đăng ký thành công, tài khoản làm việc sẽ được tự động gửi về email đăng ký trong vòng 24 giờ,tài khoản gửi có thể nằm ở mục spam trong email của bạn
- Khi đăng ký làm việc cấp mặc định 4 tài khoản làm việc khi bạn có nhu cầu cần thêm tài khoản làm việc bạn gửi email về địa chỉ mail:bob.mfgroup@gmail.com theo mẫu sau
+ Yêu cầu cấp thêm tài khoản làm việc
+ Mã thành viên group
+ Họ tên đầy đủ
+ Số lượng tài khoản cần cấp thêm
3. Quy tắc làm việc
- Khi làm việc không cần gõ phân biệt chữ Hoa,chữ thường
- Không cần gõ các ký tự đặc biệt như @#$%,.)(...
- Nếu độ dài captcha lớn hơn hoặc bằng 2 cụm từ thì giữa các cụm từ là dấu cách
- Thời gian để xử lý 1 captcha tối đa là 15 giây
- Khi gặp hình nào khó quá các bạn cố gắng gõ 3 ký tự trợ lên hạn chế ấn ESC để bỏ qua
- Trong lúc làm việc tài khoản nào bị kick thì các bạn để tài khoản đó sau 1h trưa hãy làm
- Khi không làm việc để thoát phần mềm làm việc các bạn cần ấn chữ pause rồi gõ hết các code còn lại sau đó mới thoát phần mềm

4.Giá cho 1000 captcha được giải quyết đúng

- giá cho 1000 captcha giải quyết đúng theo giờ sever lệch 11h so với giờ Viet Nam
- Ví Dụ giờ sever là 10-11 thì giờ Viet Nam tương ứng là 21h đến 22h
Hour 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Rate 0.50$ 0.50$ 0.55$ 0.50$ 0.50$ 0.50$ 0.50$ 0.55$ 0.55$ 0.65$ 0.85$ 0.70$
Hour 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00
Rate 0.75$ 0.80$ 0.85$ 0.95$ 0.95$ 1.00$ 0.85$ 0.75$ 0.65$ 0.55$ 0.55$ 0.50$


5 . Thanh toán

- Điều kiện nhận lương :
+ Để được nhận lương các bạn cần làm tối thiểu 3$/ 1 tài khoản/ 1 tuần làm việc. Bạn nào không làm đủ số lượng tối thiểu 3$ sẽ được cộng dồn sang tuần sau cho đến khi đủ tối thiểu 3$/ 1 tài khoản
+ 1 tuần làm việc của dự án MT sẽ bắt đầu từ 11h trưa thứ 2 tuần này và kết thúc vào 11h trưa thứ 2 tuần sau
+ Để xem kết quả làm việc các bạn truy cập vào website:megatypers.com để xem
+ Tài khoản bị baned dưới 3usd không được thanh toán tài khoản bị baned trên 3usd vẫn được thanh toán
- Tài khoản nào đủ điều kiện thanh toán các bạn gửi mail yêu cầu thanh toán về địa chỉ mail: mfgroup.thanhtoan@gmail.com theo mẫu sau
+ Yêu cầu thanh toán lương megatypers
+ Mã thành viên group
+ Họ tên đầy đủ
- Hệ số lương:
+ 3usd đến 15usd tỷ giá 19.500VND(0.94LR)(0.94WMZ) / 1USD
+ 15usd đến 40usd tỷ giá 20.000VND(0.97LR)(0.97WMZ)/ 1USD
+ Làm trên 40usd tỷ giá 20.500VND(0.99LR)(0.99WMZ)/ 1USD
- Phát lương vào thứ 3 hàng tuần,chỉ trả lương tuần không chấp nhận đăng ký nhận lương theo tháng

6. Phần mềm(soft) làm việc:làm việc trên phần mềm VINA hoặc BUBU
Dự án Typeit.1. Tên dự án : TI
- website: typeit.biz
-Ưu điểm:
+ Load captcha tốt từ 12h đến 10 sáng
+ Captcha ngắn dễ nhìn dễ làm
2. Cách đăng ký
- Đăng ký tại đây , sau khi đăng ký thành công, tài khoản làm việc sẽ được tự động gửi về email đăng ký trong vòng 24 giờ,tài khoản gửi có thể nằm ở mục spam trong email của bạn
- Khi đăng ký làm việc cấp mặc định 1 tài khoản làm việc khi bạn có nhu cầu cần thêm tài khoản làm việc bạn gửi email về địa chỉ mail:bob.mfgroup@gmail.com theo mẫu sau
+ Yêu cầu cấp thêm tài khoản làm việc
+ Mã thành viên group
+ Họ tên đầy đủ
+ Số lượng tài khoản cần cấp thêm
3. Quy tắc làm việc
- Khi làm việc không cần gõ phân biệt chữ Hoa,chữ thường
- Không cần gõ các ký tự đặc biệt như @#$%,.)(...
- Nếu độ dài captcha lớn hơn hoặc bằng 2 cụm từ thì giữa các cụm từ là dấu cách
- Thời gian để xử lý 1 captcha tối đa là 15 giây
- Hình ảnh nào không biết các bạn gõ bad
4.Giá cho 1000 captcha được giải quyết đúng là 0.66USD

5 . Thanh toán

- Điều kiện nhận lương :
+ Để được nhận lương các bạn cần làm tối thiểu 1usd
- Tài khoản nào đủ điều kiện thanh toán các bạn gửi mail yêu cầu thanh toán về địa chỉ mail: mfgroup.thanhtoan@gmail.com theo mẫu sau
+ Yêu cầu thanh toán lương typeit
+ Mã thành viên group
+ Họ tên đầy đủ
- Hệ số lương :
+ 1usd--->3.99usd giá 18.000VND(0.87LR)(0.87WMZ)/1USD
+ 4usd--->7.99usd giá 18.500VND(0.90LR)(0.90WMZ)/1USD
+ 8usd trở lên giá 19.000VND(0.92LR)(0.90WMZ)/1USD
- Sau khi nhận được yêu cầu thanh toán sẽ làm thanh toán trong vòng 24h

6. Làm việc trên website:
- Đăng nhập vào website:typeit.biz đăng nhập rồi kick vào chữ Workplace để bắt đầu làm việc
- Các bạn kick vào chữ setting chỗ Image on page ghi số 2 rồi chọn save để làm việc cho hiệu quả,đây là chế độ làm việc 2 khung.
- Để xem mình làm được bao nhiêu USD bạn nhìn lên trên góc trái cạnh chữ BL
Dự án gõ captcha Captchatypers
1. Tên dự án : CT
- Website:captchatypers.com
- Dự án tuy rate cao nhưng load captcha chậm đây không phải dự án tốt
2. Cách đăng ký

- Đăng ký tại đây , sau khi đăng ký thành công, tài khoản làm việc sẽ được tự động gửi về email đăng ký trong vòng 24 giờ,tài khoản gửi có thể nằm ở mục spam trong email của bạn
- Khi đăng ký làm việc cấp mặc định 10 tài khoản làm việc khi bạn có nhu cầu cần thêm tài khoản làm việc bạn gửi email về địa chỉ mail:bob.mfgroup@gmail.com theo mẫu sau
+ Yêu cầu cấp thêm tài khoản làm việc
+ Mã thành viên group
+ Họ tên đầy đủ
+ Số lượng tài khoản cần cấp thêm
3. Quy tắc làm việc
- Khi làm việc gõ phân biệt chữ Hoa,chữ thường
- Gõ hết các ký tự đặc biệt như @#$%,.)(...
- Nếu độ dài captcha lớn hơn hoặc bằng 2 cụm từ thì giữa các cụm từ là dấu cách
- Thời gian để xử lý 1 captcha tối đa là 20 giây
- Thành viên trong 2 tuần liên tiếp không làm việc sẽ bị thu hồi tài khoản làm việc. Nếu muốn tiếp tục làm việc vui lòng vào website đăng ký làm việc lại sẽ được cấp tài khoản mới.

4.Giá cho 1000 captcha được giải quyết đúng

Giờ 00h30-01h30 01h30-02h30 02h30-03h30 03h30-04h30 04h30-05h30 05h30-06h30 06h30-07h30 07h30-08h30 08h30-09h30 09h30-10h30 10h30-11h30 11h30-12h30
Giá 1.10$ 1.15$ 1.20$ 1.40$ 1.25$ 1.25$ 1.15$ 1.00$ 0.90$ 0.75$ 0.75$ 0.75$
Giờ 12h30-13h30 13h30-14h30 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h30 17h30-18h30 18h30-19h30 19h30-20h30 20h30-21h30 21h30-22h30 22h30-23h30 23h30-00h30
Giá 0.75$ 0.75$ 0.75$ 0.75$ 0.75$ 0.75$ 0.75$ 0.75$ 0.90$ 1.00$ 1.00$ 1.10$

5 . Thanh toán

- Điều kiện nhận lương :
+ Để được nhận lương các bạn cần làm tối thiểu 1500 captcha đúng/ tổng tài khoản được cấp /1 tuần làm việc. Thành viên không làm đủ số lượng tối thiểu 1500 captcha sẽ hủy kết quả làm việc ở tuần đó và không được thanh toán
+ 1 tuần làm việc của dự án captcha CT bắt đầu vào thứ 7 tuần này và kết thúc vào thứ 6 tuần sau
+ Để kiểm tra số lượng captcha làm được trong 1 tuần các bạn đăng nhập vào website của máy chủtại đây click vào chữ Track Details, From date các bạn điền ngày thứ 7(ví dụ 01/12/2013) lưu ý phải điền tháng trước ngày sau) , To date các bạn điền ngày thứ 6( ví dụ 01/18/2013) sau đó ấn sumit lúc này sẽ hiển thị toàn bộ số captcha các bạn làm được trong 1 tuần làm việc
- Hệ số lương : 19.000 VND (0.92 LR)(0.92WMZ) / 1 USD
- Phát lương vào thứ 7 hàng tuần,chỉ trả lương tuần không chấp nhận đăng ký nhận lương theo tháng


Dự án Pix

10/05/2013 14:57
1. Tên dự án : PIX
2. Cách đăng ký
- Đăng ký tại đây , sau khi đăng ký thành công, tài khoản làm việc sẽ được tự động gửi về email đăng ký trong vòng 24 giờ
- Lưu ý: Chỉ chấp nhận đăng ký dự án PIX đối với thành viên đã có kinh nghiệm làm dự án pix
3. Quy tắc làm việc
- Khi làm việc bắt buộc gõ phân biệt chữ Hoa,chữ thường
- Bắt buộc gõ các ký tự đặc biệt như @#$%,.)(...
- Nếu độ dài captcha lớn hơn hoặc bằng 2 cụm từ thì giữa các cụm từ là dấu cách
- Thời gian để xử lý 1 captcha tối đa là 30 giây
- Khi gặp các hình ảnh có hình ****** mèo các bạn chọn hình con mèo hết (lưu ý cái này cần chọn chính xác)
- Khi không làm việc để thoát phần mềm làm việc các bạn cần ấn chữ pause rồi gõ hết các code còn lại sau đó mới thoát phần mềm

4.Giá cho 1000 captcha được giải quyết đúng
- Từ 2h đến 10h sáng giá là 1usd/1000 captcha
- Từ 10h đến 2h giá tính theo pri

Tùy theo cấp độ pri giá tiền sẽ là 0.55$ đến 1$
pri 0: 1$/ 1000 captcha giải quyết đúng
pri 1: 0.95$/ 1000 captcha giải quyết đúng
pri 2: 0.90$/ 1000 captcha giải quyết đúng
pri 3: 0.85$/ 1000 captcha giải quyết đúng
pri 4: 0.80$/ 1000 captcha giải quyết đúng
pri 5: 0.75$/ 1000 captcha giải quyết đúng
pri 6: 0.70$/ 1000 captcha giải quyết đúng
pri 7: 0.65$/ 1000 captcha giải quyết đúng
pri 8: 0.60$/ 1000 captcha giải quyết đúng
pri 9: 0.55$/ 1000 captcha giải quyết đúng


5 . Thanh toán

- Điều kiện nhận lương :
+ Không yêu cầu số tiền hoặc số captcha tối thiểu
- Hệ số lương : 20.000 VND (0.95 LR)(0.95WMZ) / 1 USD
- Phát lương vào ngày 14 và 28 hàng tháng
- Lưu ý: 1 tài khoản bị cấm (banned) sẽ bị trừ 3$ vào tiền lương

6. Phần mềm(soft) làm việc

- Làm việc trên phần mềm bubu
Dự án Gogetsome.

10/05/2013 14:49
1. Tên dự án : GG
- website: gogetsome.net
-Ưu điểm:
+ Load captcha tốt 20/24 giờ
+ captcha ngắn rất dễ chỉ khoảng từ 4 đến 6 ký tự
+ Hiện tại dự án đã hết tài khoản làm việc cả ngày chỉ còn tài khoản làm việc ban đêm làm từ 1h đến 5h45 phút hàng ngày
2. Cách đăng ký
- Đăng ký tại đây , sau khi đăng ký thành công, tài khoản làm việc sẽ được tự động gửi về email đăng ký trong vòng 24 giờ,tài khoản gửi có thể nằm ở mục spam trong email của bạn
- Khi đăng ký làm việc cấp mặc định 1 tài khoản làm việc khi bạn có nhu cầu cần thêm tài khoản làm việc bạn gửi email về địa chỉ mail:bob.mfgroup@gmail.com theo mẫu sau
+ Yêu cầu cấp thêm tài khoản làm việc
+ Mã thành viên group
+ Họ tên đầy đủ
+ Số lượng tài khoản cần cấp thêm
3. Quy tắc làm việc
- Khi làm việc cần gõ phân biệt chữ Hoa,chữ thường
- Cần gõ các ký tự đặc biệt như @#$%,.)(...
- Nếu độ dài captcha lớn hơn hoặc bằng 2 cụm từ thì giữa các cụm từ là dấu cách
- Thời gian để xử lý 1 captcha tối đa là 15 giây
- Captcha nào không biết các bạn kick vào chữ unslovebale

4.Giá cho 1000 captcha được giải quyết đúng từ 0.41usd đến 2usd các bạn vào link sau để xem chi tiết http://gogetsome.net/howmuch.php
5 . Thanh toán
- Reset usd các bạn làm được về 0 vào sáng chủ nhật hàng tuần
- Hệ số lương:19.000VND/1USD
- Phát lương vào thứ 2 hàng tuần

6. Làm việc trên website
- Truy cập vào website:gogetsome.net đăng nhập kick vào star work để bắt đầu làm việc
- Lưu ý để lên được level các bạn cần làm đều và làm ngày tối thiểu 5000 captcha
- Gõ thật chính xác

V. Phần mềm và hướng dẫn cài.


- Phần mềm VINA- Lưu ý để sử dụng được phần mềm (soft) vina cần cài net framerwork 4.0. Đối với Win 7 các bạn tải trực tiếp net framework 4.0 .Còn đối với winxp các bạn cần cài net framework 2.0 > net framework 3.5 > net framework 4.0 các bạn tải các tiện ích này tại trang download trên website
- Tài khoản làm việc và phần mềm sẽ được gửi vào mail của bạn khi bạn đăng ký làm việc. Các bạn vào mail tải phần mềm làm việc về bật phần mềm làm việc lên sẽ có sẵn tài khoản để làm việc- Để bắt đầu làm việc bạn kick vào chữ Work Space chọn tài khoản làm việc rồi kick vào chữ start để bắt đầu làm việc
- Chú thích: Balance là số tiền các bạn làm được. Correct là số captcha gõ đúng. Wrong là số captcha gõ sai. Skip là số captcha bỏ qua
-Phần mềm Bubu các bạn tải phần mềm bubu tại phần download trên website
+ Lưu ý để sử dụng được phần mềm (soft) vina cần cài net framerwork 4.0. Đối với Win 7 các bạn tải trực tiếp net framework 4.0 .Còn đối với winxp các bạn cần cài net framework 2.0 > net framework 3.5 > net framework 4.0 các bạn tải các tiện ích này tại trang download trên website

- Các bạn tick vào nút Add new account để add tài khoản vào làm việc
- Đây là phần mềm 2 khung các bạn nhập captcha có nền màu xanh trươc
Thân ái

2on 19/5/2013, 06:07

managerment1mfgroup
Binh Nhì
managerment1mfgroup
Binh Nhì

Re: {qlink-pix-mega-captchatypers-gogetsome-typeit}--{MyFriends Group}{Uy tín để tồn tại}


up cái nào [b]

3on 20/5/2013, 03:59

managerment1mfgroup
Binh Nhì
managerment1mfgroup
Binh Nhì

Re: {qlink-pix-mega-captchatypers-gogetsome-typeit}--{MyFriends Group}{Uy tín để tồn tại}


tuyển men tuy tín nào !
up cái !

4on 23/5/2013, 21:05

managerment1mfgroup
Binh Nhì
managerment1mfgroup
Binh Nhì

Re: {qlink-pix-mega-captchatypers-gogetsome-typeit}--{MyFriends Group}{Uy tín để tồn tại}


Up lên nào topic của ta ơi!!!!!

5on 1/6/2013, 05:59

managerment1mfgroup
Binh Nhì
managerment1mfgroup
Binh Nhì

Re: {qlink-pix-mega-captchatypers-gogetsome-typeit}--{MyFriends Group}{Uy tín để tồn tại}


Lên nào topic ơi ! :cash:

6on 13/6/2013, 14:03

managerment1mfgroup
Binh Nhì
managerment1mfgroup
Binh Nhì

Re: {qlink-pix-mega-captchatypers-gogetsome-typeit}--{MyFriends Group}{Uy tín để tồn tại}


Lên nào topic ơi !
Group tuyển mem uy tín rofl

7

Sponsored content

Re: {qlink-pix-mega-captchatypers-gogetsome-typeit}--{MyFriends Group}{Uy tín để tồn tại}


« Xem bài viết trước | Xem bài viết kế tiếp »<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.adamazer.com/" title="">amazon banners</a></div>

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Have a free blog with Sosblog

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang